Rádiové systémy a Zařízení pro posílení rádiového signálu

Jako jedna z mála společností působících na našem trhu se zabýváme rádiovými systémy - zařízeními pro posílení rádiového signálu ZPPRS pro potřeby složek integrovaného záchranného systému. Zajišťujeme komplexní služby od prvotního změření úrovní signálu již na hrubých stavbách, přes vytvoření cenové nabídky, vypracování projektové dokumentace, až po realizaci a následný pravidelný servis a kontrolu provozuschopnosti zařízení. Nabízíme také přednáškovou a konzultační činnost na toto téma a zajišťujeme odborné školení pro projektanty požárně bezpečnostních řešení a požární prevence z Hasičského záchranného sboru.

• profesionální měření potřeb nasazení systému ZPPRS

• realizace komplexních i dělených (pasivních) systémů ZPPRS

• projekce systémů ZPPRS

• provádění pravidelných zkoušek a revizí

• dodávky radiostanic a příslušenství

• Jiné anténní systémy